Formulár na odstúpenie od zmluvy(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Szat Akvarium Slovakia,s.r.o.
Nábrežná 38
94002 Nové Zámky

IČO: 52128610
DIČ: 2120900188
DIČ DPH:SK2120900188
tel.: 0907 444381

email: szat.akvarium.slovakia@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy/objednávky číslo: ...................................................................................................

na tento tovar: . ................ .................................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru: ..... ................................................................................................................

Meno spotrebiteľa: .... ........................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .... .......................................................................................................................

Číslo účtu spotrebiteľa: .... ..................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa .........................................

Dátum .........................................

Prihlásenie